Olympiad

test Olympiad

Achievement & Gold Medal

# Student Name Class
1 ADVIK GUPTA 1
2 DYUTI MAHESHWARI 3
3 DAKSH BAINAD 4
4 PAHAL CHITTORA 5
5 GATIK KHANDELWAL 5
6 ANANYA PORWAL 7
7 GRAHESHA BRENIA BRENIA 9
     
     
     
     
     
     
     

Special Achievement & Gold Medal

# Student Name Class
1 ADVIK GUPTA 1
2 PARIN GOYAL 3
3 DYUTI MAHESHWARI 3
4 AARAV UPADHYAY 4
5 DAKSH BAINAD 4
6 ARNAV PANDEY 4
7 PAHAL CHITTORA 5
8 GATIK KHANDELWAL 5
9 TANVI YADAV 6
10 ANANYA PORWAL 7
11 JANVI BAINAD 8
12 ADITI SANADHYA 8
13 GAURAV NAGAR 9
14 SAKSHAM JAIN 9

Achievement & Gold Medal

# Student Name Class
1 ADVIK GUPTA 1
2 DYUTI MAHESHWARI 3
3 AARAV UPADHYAY 4
4 GARIK KHANDELWAL 5
5 TANVI YADAV 6
6 RIDHIMA GOYAL 7
7 JANVI BAINAD 8
8 ADITI SANADHYA 8              
9 GAURAV NAGAR 9
10 SAKSHAM JAIN 9
     
     
     
     

Student Qualified for Second Level : 5

# Student Name Class
1 AANYA MAHESHWARI 3
2 ANANYA SANJEEV 4
3 ANIRUDDH SHARMA 5
4 SHAURYA KHANDELWAL 6
5 PARTHSARTHI GHOSH 7

Achievement & Gold Medal

# Student Name Class
1 AARAV UPADHYAY 4
2 ARNAV PANDEY 4